Vi söker nu för placering hos vår kund Geometrisäkringsingenjörer.

Är du den vi söker så har du dokumenterad erfarenhet, utbildning alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet inom geometrisäkring och/eller mätteknik, konstruktion, produktionsteknik.

Geometrisäkring produktion omfattar både mätberedning och mätteknik. Mätberedningen ansvarar kortfattat för att förädla produktionsunderlag till tydliga mätoperationer, vars syfte är att säkerställa geometrin i de ingående delar under sammansättningen.

Arbetet bedrivs tvärfunktionellt, i tätt samarbete med angränsande funktioner med konstruktion, produktionsteknisk beredning, mätteknik och produktion.

Arbetsuppgifterna innebär kortfattat (helt eller delvis):

  • Produktionsteknisk beredning avseende mätoperationer.
  • Medverka vid produktionsteknisk granskning av produktionsunderlag.
  • Medverkar vid utveckling av mätprogram och mätmetoder.
  • Kallar vid behov till och driver tvärfunktionella synkmöten med produktion och teknik.
  • Vid behov stödja mättekniker under mätningar samt analysera och distribuera mätresultat till relevanta intressenter.
  • Förbereda för mätprogram (Polyworks) anpassat till CMM, Mätarm och Tracker.
  • Du har drivningsansvar i samband med geometrirelaterade avvikelser
  • Implementera och delta i interna geometrisäkringsutbildningar.
  • Säkerställa god arbetsmiljö, miljö och säkerhet.
  • Utveckling av lång- och kortsiktig metodik samt strategiutveckling inom   geometrisäkring.

Arbetstiderna är främst dagtid, men skift kan förekomma

Vem är du

Vi söker dig som har goda erfarenheter och kunskaper inom geometrisäkring och mätteknik.

Vi ser även erfarenhet inom konstruktion, mekanik och svetsade konstruktioner som värdefullt, då förutsättningarna för mätberedningsarbetet till stor del sätts av dessa.

Du bör vara drivande och innovativ i ditt arbete samt ha ett stort intresse av att lära dig verksamheten. Förmågan att kommunicera och kompromissa med din omgivning ser vi som en av de största framgångsfaktorerna. Vi söker erfarna såväl som juniora medarbetare för denna roll.

Kunskap inom CAD (2D och 3D), konstruktion, produktionsteknik, mätteknik, form & läge (GD&T) och ritningsläsning.

Svenska är det språk som används över hela företaget och det är ett plus om du talar och skriver svenska obehindrat, men du behöver även hantera det engelska språket såväl muntligt och skriftligt.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.

För dessa befattningar är det krav på säkerhetsklassinplacering och ett krav på svenskt medborgarskap (medborgarskap i Danmark, Finland och Norge kan accepteras).

Katarina Johansson
CEO
0761-65 28 08
katarina.johansson@a-way.se

Apply here

Or want to get in contact directly with us you will find us here.