There is
always a-way.

Manufacturing Engineering

 

Inom Manufacturing Engineering jobbar vi med produkt- och processberedning, vilket innebär att vi säkerställer att våra kunders produkter håller högsta klass och att produktionsprocesserna är de mest effektiva på marknaden. Vi ligger långt fram vad avser att jobba med såväl smarta fabriker som smarta produktionsprocesser.

Våra anställda har en bred beredningskunskap inom fordons-och fartygsindustri samt batteriutveckling, för att nämna några.

Vi är experter inom projektledning, avancerad robot- och linesimulering, framtagning av hela produktionslinjer, kontroll- och svetsberedning samt av att driva stora projekt.

Research and Development

 

Här arbetar vi med Mechanical Design, CAx Simulation and Calculation, Optimization, Batteriutveckling och Project Management.

Våra konsulter är specialister som besitter vilja och kompetens att utveckla våra kunders produkter med kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Vår erfarenhet är hämtad från ett flertal olika branscher och industrier, såsom Fordon, Flyg, Marint och Försvar.
Vårt huvudfokus är att alltid ligga i framkant av teknikutvecklingen.

Med vårt huvudfokus att arbeta med eller introducera ny teknologi inom dessa branscherna, så kan vi med hjälp av våra konsulter alltid ligga i framkant av teknikutvecklingen.

Tung industri

 

Inom området jobbar vi med kunder inom såväl försvar som övrig tung industri. Vi levererar kompetent personal både på ingenjörssidan och senior tillverkningspersonal.

Svetsingenjörer, projektledare, oförstörande provning, geometri, el- och mek-beredare, samt erfarna svetsare, plåtslagare och rörmontörer är exempel på områden vår personal återfinns inom.

Asien

 

a-way etablerat sig i Kina och driver där ett Joint Venture bolag med fokus på att tillverka produktionsutrustning lokalt i Kina, men även att jobba med smarta fabriker och smarta produktionsprocesser. I samarbete med svenska och kinesiska universitet bedriver vi också utvecklingsprojekt.