There is
always a-way.

Vårt mål är att utveckla kundens verksamhet, vi ger oss inte förrän vi har hittat a-way.

Företagets är sprunget ur ME (Manufacturing Engineering), ett område där vi även fortsättningsvis avser ligga i framkant. Vi jobbar med såväl produkt- som processberedning och vi åtar oss uppdrag inom både produktionsteknik som kvalitet och effektiviseringsprojekt.

Vi breddar nu vår verksamhet att också innefatta Propulsion samt Mjukvara.