There is
always a-way.

Manufacturing

 

Inom Manufacturing Engineering jobbar vi med produkt- och processberedning. Det innebär att vi säkerställer att våra kunders produkter håller högsta klass och att deras processer är de mest effektiva på marknaden.

Våra anställda har en bred beredningskunskap och vi jobbar med beredning inom bilindustri, fartygsindustri och batteriutveckling för att nämna några.

Vi har spetskompetens inom Projektledning, avancerad robot- och linesimulering och svetsberedning där våra anställda har erfarenhet av ett flertal tunga projekt.

Propulsion

 

a-way Consulting AB erbjuder våra kunder inom området Produktutveckling följande tjänster: Mechanical Design, CAx Simulation and Calculation, Optimization, Connected Car & User Experience (Infotainment) och Project Management. Våra konsulter är specialister som besitter vilja och kompetens att utveckla våra kunders produkter med prisvärda och hållbara lösningar. Vår erfarenhet är hämtad från ett flertal olika branscher och industrier, (bl a. Fordon, Flyg, Marint och Försvar)

Med vårt huvudfokus att arbeta med eller introducera ny teknologi inom dessa branscherna, så kan vi med hjälp av våra konsulter alltid ligga i framkant av teknikutvecklingen.

Software

 

a-way consulting har som mål att inom området SW and functions erbjuda sina kunder konsulttjänster inom SW utveckling, främst inom områdena propulsion och AD/ADAS. Inom dessa områden erbjuder vi kompetenser inom functional safety, diagnos, test, funktionsutveckling, projektledning och byggmiljö. Vi erbjuder både konsulter eller hela agila team till våra kunder. Inom området projektledning och Agila team arbetar vi främst med scrum metodik men har även erfarenheter från andra metodiker för SW utveckling inom automotive.